Friday, 24 December 2010

Dryswch llwyr.

Ydy polisi y Ceidwadwyr tuag at yr iaith Gymraeg yn ddryswch llwyr?. Ar yr un llaw mae ymgeisydd y Toriad yn Ne Clwyd yn enedigol o Brymbo wedi ei addysgu yn lleol ac wedyn ym Mhrifysgol Aberystwyth ond heb y mymryn lleia o ddiddordeb na cefnogaeth i'r iaith Gymraeg fel mae ei wefan uniaeth Saesneg yn tystio.

Ar y llaw arall mae'r aelod Ceidwadol Ewropeaidd, Dr Kay Swinburne yn enedigol o Loegr heb unryw gysylltiad amlwg a Chymru cyn ei hetholiad yn gallu cynhyrchu taflen neu adroddiad sydd yn gwbwl ddwyiaethog:Ydy o yn gofyn gormod i ddisgwyl rywfaint o gysondeb ym mholisiau y Blaid Geidwadol tuag at yr iaith Gymraeg?

10 comments:

Emma B said...

Considering Plaid are keen to promote bilingualism why aren't you so keen about doing it on your blog? It makes it difficult for those who are not welsh or welsh speakers but reside in Wales to understand what issues you are talking about?

Rhiannon said...

True, Plaid will never reach out if they stop their message getting to the vast majority of the electorate!

Plaid Whitegate said...

@Emma B - as it's Christmas, here's the translation:

Total confusion.
Is the Conservative policy towards the Welsh language in absolute confusion? On the one hand there is the candidate in Clwyd South . Born in Brymbo and taught locally and then at the University of Aberystwyth, but not the least bit of interest or support for the Welsh language as his English-only website will testify.
On the other hand, the Conservative Euro MP Dr Kay Swinburne was born in England and could produce a leaflet or report which is totally bilingual:
Is it asking too much to expect some consistency in the policies of the Conservative Party towards the Welsh language?

Plaid Whitegate said...

@"Rhiannon" - the thought that this blog is getting out to the vast majority of the electorate is amusing. But it's good to know that we're upsetting the Tories so much.

menaiblog said...

'Dwi'n credu i Kay Swinburne gael ei geni a'i magu yng Nghymru, ac mae'n siarad Cymraeg - er iddi dreulio llawer o'i bywyd wedi iddi adael ysgol yn Lloegr.

Anonymous said...

Plaid should direct their concern at the Tory party in London who design these sites.

Plaid Gwersyllt said...

Emma B - 90% of blogs on here are in English, and you want more? Why should I publish everything in English? Why can't you learn Welsh? that is bilingualism?
If you read our blogs you'll have to get used to it, otherwise you have the choice of your own blog just like Paul Rogers has.

Anonymous said...

I only speak a little welsh, but managed with an online dictionary to read the whole of the article in about 15 minutes. Worthwhile making the effort, but as usual, most can't be bothered. Easier to whinge about the welsh rather than participate.

Plaid Gwersyllt said...

Anonymous 21.50.
Thank you for making the effort.

Emma B said...

I don't think anyone is whinging about the Welsh ... just asking for a bit of common sense