Monday, 27 December 2010

Ffigyrau gwylio S4C.

Ar y 23ain o Ragfyr, cyhoeddodd S4C ei ffigyrau gwylio sydd yn dangos cynnydd mawr yn nifer y gwylwyr gyda miliwn o fobol wedi edrych ar raglenni'r sianel yn y mis diwethaf. Ond fel dwi wedi dadlau o'r blaen mae gen i broblem gyda ffordd mae nifer gwylwyr yn cael ei mesur a dwi wedi blogio ar y mater yma ac yma. Faswn ni'n gobeithio cael rywfaint o gadarnhad gan S4C fod y ffigyrau yma yn fanwl gywir ond dwi ddim yn meddwl y gallent roi y cadarnhad yny. Be sydd angen ydy ymchwiliad i'r ffordd mae BARB yn casglu y wybodaeth.

No comments: