Saturday, 4 December 2010

Na i'r Toriadau

Er y tywydd brawychus yn Gaernarfon heddiw roedd yn dyrfa fawr o tua pedwar cant wedi ymhel yn y Sgwar i wrando ar nifer o siaradwyr yn galw am ymgyrchu yn erbyn toriadau y llywodraeth Doriaidd ai cwn bach; fel deudodd rywyn... Silyn Roberts o Unsain dwi'n meddwl, wrth son am Lloyd George 'yn troi yn ei fedd,' gyda'r datblygiadau diweddaraf.

Er fod rhan fwya o'r siaradwyr yn son am doriadau i'r gwasanaethau cyhoeddus, dim ond un soniodd am y drydydd sector sef Bethan Russell Williams, pennaeth Mantell Gwynedd a sydd yn gyfrifol am hybu y drydydd sector yng Ngwynedd.

Mae be mae Bethan yn ddeud yn ddigon gwir, un o bolisiau mawr David Cameron yw " Y Gymdeithas Fawr;" ond mae y gymdeithas fawr yma yn barod ar ffurf y drydydd sector, sydd yn cael eu hariannu gan fwya o'r sector gyhoeddus fel awdurdodau lleol ar Cynulliad. Be mae y drydedd sector ei hangen i'w gwneud yn fwy o 'gymdeithas fawr' i'w i gael ei hariannu yn deg; ond gyda'r toriadau sydd ohoni; y drydydd sector sydd yn colli ei harian gynta tra mae y sector gyhoeddus yn amddiffyn ei gwasanaethau.

Dyma yr union beth ddigwyddodd yng Nghyngor Wrecsam dydd Mawrth diwethaf pryd torrwyd arian Shelter Cymru yn gyfangwbwl...£45,000 y flwyddyn ar argymhellion swyddogion fod y Cyngor yn cynnig gwell gwasanaeth yn fewnol...rwtsh llwyr. Pleidleisiodd y Rhyddfrydwyr Democrataidd ar Toriaid i ddileu yr arian er fod elusen fel Shelter Cymru yn rhan o syniadaeth Cameron am Gymdeithas Fawr. Pleidleisiodd Plaid Cymru a Llafur yn erbyn y toriadau.

Be oedd yn fwy sinigaidd fyth oedd i Aled Roberts fynd allan yn gyhoeddus ddau ddiwrnod wedyn i neud sylw ar yr ymgyrch i roi statws dinas i Wrecsam lle dwedodd fod cadw gwasanaethau yn bwysicach na labelu tref Wrecsam. Ddigon gwir ond biti na fasa Aled wedi meddwl am hynny pan ddaru o bleidleisio i ddileu gwasanaeth gwerthfawr Shelter Cymru.

Beth sydd angen ydy penderfyny prun ydy'r asiant, elusen neu sector gyhoeddus fwya addas i ddarparu gwasanaeth o safon.

2 comments:

menaiblog said...

Araith dda os caf ddweud Marc.

Plaid Gwersyllt said...

Neis cael araith chydig yn wahanol, amser cael 'mass movement' a rhyw dipyn o 'direct action'