Wednesday, 1 December 2010

Rhieni Dros Addysg Gymraeg


Mewn cyfarfod yn Ysgol Plas Coch heno ma penderfynwyd yn unfrydol i sefydlu cangen o Rieni Dros Addysg Gymraeg yn sir Wrecsam. Ddaru pawb mwy neu lai oedd yn bresennol wirfoddoli i fod ar y Pwyllgor a gymaint oedd y brwdfrydedd etholwyd Cadeirydd (Jeremy Salisbury) ag ysgrifennydd, Sarah Hopley-Vernon, y ddau yn riaint i blant yn Ysgol Plas Coch. Diolch o galon i Ceri Owens, Swyddog Datblygu RhAG am ei chefnogaeth. Fe fydd y pwyllgor nesa am 7 o'r gloch ar y 5ed o Ionawr 2011.

3 comments:

Anonymous said...

Newyddion da. Mae Wrecsam yn swnio'n lle bywyiog iawn sy'n llawn pobl cryf sy'n gadarn dros y Gymraeg a Chymru.

RTs handbag said...

15 percent swing from Plaid in Cilau Aeron - Plaid are in a mess and have lost their purpose.

Plaid Whitegate said...

@RTs handbag: If you're going to attack Plaid, try not to use a by-election where Plaid won comfortably and the Tories got 43 votes as an example. It makes you look stupid, John.