Friday, 14 January 2011

Dyfodol Cyngor Ynys Mon


Trist iawn roedd clwywed fod y Cynghorydd Clive McGregor am roi gorau iddi fel arweinydd Cyngor Ynys Mon. Dwi wedi nabod Clive ers blynyddoedd maith fel uwch arolygydd yn Heddlu Gogledd Cymru ac yn ddiweddarach fel gwleidydd. Os na ellith Clive droi petha rownd yn Ynys Mon faswn i ddim yn rhoi arian ar neb arall yn gneud ddim gwell. Mae'n debyg fod y person i olynu Clive fel arweinydd wedi ei ddewis yn barod sef y Cynghorydd John Chorlton,(llun) arweinydd y grwp Llafur.

Diddorol gweld pwy fydd yng nghlymblaid Chorlton, hwyrach fod yna siawns yma i'r cyn arweinydd Gareth Winston Roberts neud 'comeback.' Fel mae hi'n sefyll ar hyn o bryd mae yna 14 yn y grwp Annibynnol mae Gareth Winston yn perthyn i a 5 yn y grwp Llafur, felly does ond angen dau arall i gael mwyafrif. Mae Bob Parry arweinydd Plaid Cymru wedi datgan yn barod ei gefnogaeth i Clive McGregor a'r grwp Llais i Fon.

Yn ol pob son mae y Gweinidog dros Lywodraeth Leol, Carl Sergeant yn 'gandryll' hefo'r newyddion diweddara i ddod o'r ynys. Tybed neith o wahaniaeth mae un o fewn ei Blaid ei hyn fydd yn rhedeg y sioe ar ol mis Mai?

1 comment:

Plaid Gwersyllt said...

Clive McGregor wedi sacio John Chorlton a Hefin Thomas heddiw. Ydy Clive wedi cael mwy o gefnogaeth o rywle tybed? Swnio fel fod coup Chorlton wedi methu! Newyddion da!
McGregor rules oce!