Tuesday, 25 January 2011

Mwy ar Ynys Mon!

Torrwyd y stori ar y blog yma dros wythnos yn ol mae John Chorlton Arweinydd y grwp Llafur ar Gyngor Ynys Mon fydd yn ol pob son Arweinydd newydd y Cyngor yn dilyn y Cyfarfod Cyffredinol ym mis Mai. Doedd hi felly ddim llawer o sioc fod yr arweinydd presennol Clive McGregor wedi sacio John ac arweinnydd grwp Menai y Cynghorydd Hefin Thomas o'i gabinet. Tybed ydy hyn yn meddwl fod Clive wedi dod i ddealltwriaeth a chytundeb a grwp arall o fewn y Cyngor i roi digon o fwyafrif iddo fo reoli os ar hyn o bryd does ganddo fo ddim mwyafrif. Diddorol hefyd fydd gweld pwy fydd yn cymeryd portffolio's y ddau a ddisodlwyd?

1 comment:

Plaid Gwersyllt said...

Mae'r sefyllfa ar yr ynys yn cael ei disgrifio fel cyfnewidiol iawn!!