Monday, 24 January 2011

Y Byd ar Bedwar.

Llongyfarchiadau i dim y Byd ar Bedwar am ein hatgoffa o fethiant Heddlu Gogledd Cymru am fethu diogelu dau berson bregus sef Lee Sellars a Brita Burns y ddau wedi rhewi i farwolaeth tra dan ddylanwad diod. Fe feirniadodd y crwner yn y ddau achos methiant yr heddlu i amddiffyn y ddau.

Yn achos Brita Burns a fu farw yn nhref Caernarfon prif feirniadaeth Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu oedd diffyg goruchwyliaeth a derbyniodd dau Ringyll 'eiriau o gyngor' gan brif swyddogion am eu methiant.

Oes ganddo ni ryw sicrwydd na ddigwyddith hyn eto? Oes meddai y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Gareth Pritchard sydd am ein sicrhau fod prosesau a pholisiau wedi ei cryfhau. Yn bersonnol dydw i heb fy sicrhau o gwbwl gan mae methianau crai oedd be ddigwyddodd, nid polisiau a phrosesau sydd ei angen ond 'synnwyr cyffredin'ac os fasa'r plismyn yma wedi defnyddio chydig o synnwyr cyffredin yn lle dilyn polisiau ffurfiol yr heddlu hwyrach y buasent wedi gneud penderfyniadau gwahaol iawn yn y ddau achos.

Yn ail, dydw i heb fy sicrhau na ddigwythith hyn eto, gan na fydd goruchwyliaeth digonol o waith plismon o dan y gyfundrefn newydd fydd ohoni; lle fydd yna naw 'hwb'ar gyfer plismona 'response.' Y son ydy mae dim ond un Rhingyll fydd yna ar gyfer pob 'hwb'a thrwy ddefnyddio esiampl Wrecsam, un Rhingyll fydd yn gyfrifol am oruchwylio pob digwyddiad mewn ardal fawr a phoblogaeth o 130,000; ar hyn o bryd mae yna dri Rhingyll yn gneud y gwaith yma.

Llai o oruchwyliaeth, mwy o gamgymeriadau!!

No comments: