Monday, 3 January 2011

Yr A55 a Bwyd!!

Os yda chi'n gyrru o'r ffin i Gaergybi, ble yn union fasa chi'n stopio i gael bwyd? Does ganddo chi ddim ryw lawer o ddewis Little Chef yn Kinmel a Llaneurgain, One Stop a Burger King yn Llandegai a ryw ddau gaffi arall o gwmpas Hen Golwyn/Llanddulas a Penmaenmawr/Llanfairfechan. Does run i weld o ryw safon uchel, ddim mwy na'r mwyafrif a'r y traffyrdd yn Lloegr. Ond drwy ddwud hynny mae'n ambell i le gwerth chweil i aros ac i gael pryd wedi neud o gynnyrch ffresh lleol. Cyfeirio ydwyf am Wasanaethau Tebay ar yr M6 bron a'r gopa mynydd Shap yn Cumbria lle ceir pob math o gynnyrch lleol o ardal Westmoreland. Dau deulu lleol sydd yn rhedeg Westmoreland Ltd ac maent nawr yn cyflogi dros 500 o fobol mewn ardal lle nad oes llawer o waith.

Os ydy cwmni lleol yn Cumbria yn gallu bod mor llwyddianus pam ein bod ni yng Nghymru ddim yn dilyn eu hesiampl nhw ac yn agor ryw fath o wasanaethau siop Fferm ar yr A55 mewn rywle fel Caerwys yn Sir Fflint...fasa hi ddim yn joban rhy anodd cystadlu hefo McDonalds na fasa. Hwyrach y dylsa yr undebau amaethyddol ar FSB ddod at ei gilydd a chychwyn Siop Fferm debyg i Westmoreland ar yr A55 fel busnes cydweithredol.

Gweler yma am engraifft lwyddianus arall o wasanaethau siop Fferm ar yr A49 yn Ludlow, a Rhug ar yr A5 yn Corwen, sydd hefyd i weld yn arbennig lwyddianus.

Mae angen mwy, llawer mwy!

Blwyddyn Newydd Dda!

4 comments:

gutodafydd said...

Syniad gwych. Y snag, mae'n siŵr, ydi bod angen tipyn o waith strwythurol cyn bod cwmni'n gallu agor fel hyn - byddai angen cydweithrediad da iawn efo awdurdod lleol (heblaw, wrth gwrs, fod yna Little Chef yn rhywle yn cau).

D Evans said...

Syniad da iawn! Gobeithio fod llywodraeth Cymru yn darllen hwn.

Plaid Gwersyllt said...

Caerwys fasa'r lle delfrydol, ardal amaethyddol ar gwr Dyffryn Clwyd. Fasa hwn yn ymgyrch da iawn i Llyr Huws Gruffydd a fynta hefo cefndir amaethyddol. Angen rywbeth tebyg ar yr A470 un yn ardal Dinas Mawddwy ar llall yng nghyffiniau Rhaeadr/Llanelwedd.

gutodafydd said...

Mae fan hyn yn lle da ar yr A470, ddim yn bell o Rhaeadr. http://www.thehaltatdoldowlod.co.uk/

O be wela i o Gyffordd 31 ger Caerwys, mae yna Spar, Subway a Macdonalds yno'n barod ar un ochr, a lle gwerthu carafans ar yr ochr arall. Siawns bod yna le i ddatblygu yno'n rhywle! http://maps.google.co.uk/maps?q=caerwys&ie=UTF8&hq=&hnear=Caerwys,+Mold,+United+Kingdom&gl=uk&ll=53.272643,-3.308687&spn=0.007519,0.01929&t=h&z=16