Wednesday, 16 February 2011

Dyfodol y Wyddeleg

Mae'n drist gweld pleidiau gwleidyddol Iwerddon yn defnyddio yr iaith Wyddeleg fel arf wleidyddol i guro'i hunain hefo o flaen etholiad gyffredinol. Dyna be mae y blaid geidwadol Wyddelig, Fine Gael yn ei neud drwy ddatgan eu bod am ddileu y Wyddeleg fel pwnc gorfodol i'r myfyrwyr sydd yn astudio am y cymhwyster, 'Leaving Certificate' mewn ysgolion. Mae y penderfyniad yma wedi codi dipyn o stwr gyda cannoedd o fyfyrwyr yn protestio tu allan i bencadlys Fine Gael yn Dulyn yn ddiweddar. Hefyd mae Sinn Fein, fel y disgwyl wedi dod allan yn gadarnhaol dros y Wyddeleg ac yn feirniadol iawn o bolisi Fine Gael.

Mae na wers yma i ni yng Nghymru; dim bwys be ydy ein sefyllfa wleidyddol ni - annibynniaeth neu fwy o ddatganoli neu aros yn ein hunfan, tydi brwydr yr iaith ddim wedi ei hennill ac mae angen dal ati i hyrwyddo ac ymladd dros yr iaith ymhob maes o fywyd yng Nghymru.

1 comment:

Anonymous said...

Mae'n rhaid i mi ddweud y baswn i'n pleidleisio SF petawn yn byw yn Iwerddon. Hynny am eu bod yn cadarn (neu'n gadarnach) dros yr iaith na neb arall + llai tebygol o fod yn rhan o'r system gyfalafol/rentier sy'n rheoli Iwerddon.

Fianna Fail fel cyfuniad o elfennau gwaethaf Llafuriaeth Gymreig a hunanoldeb tymor byr cynghorwyr annibynnol. Llafur yn wan ar yr iaith, er roedd Michael D. Higgins fel Gweinidog Diwylliant yn dda iawn.