Thursday, 24 February 2011

Llongyfarchiadau i S4C.

Ar ol blog ddoe, roeddwn yn meddwl fasa'n well i fi ddeud rywbeth neis am S4C a'i llongyfarch am y sioe gomedi orau dwi wedi weld ar y sianel ers tipyn. Cyfeirio ydw i at Pawb a'i Farn o Gaergybi neithiwr, ar siambls llwyr wnaeth Bill Hughes ag Eric Howells o geisio rhoi dadleuon yr ochor Na drosodd mewn ffordd resymegol.

Y peth neisia ddwedwyd amdanynt ar y sylwadau trydar #pawbaifarn oedd eu bod fel dau glown! Disgrifiad da arall oedd y ddau hen ddyn ar y 'Muppet Show' a rhywyn am roi Horlicks i'r ddau!

Ond tra ryda ni'n son am Dori's, lle yn union oedd Paul Williams ymgeisydd y Ceidwadwyr ar Ynys Mon neithiwr?. Fel arfer mae gan Paul lot i ddeud fel y Derwydd ar y blog 'The Druid - Fighting for Anglesey.' Fel Cymro Cymraeg ac yn wleidydd amlwg a lleol y tebygrwydd ydy fod Paul wedi cael gwahoddiad i fod ar panel neu yn y gynulleidfa. Gobeitho cawn eglurhad gan Paul am ei absenoldeb!

1 comment:

Anonymous said...

Roedd yn frawychus. Os nad ydi dau ddyn cefnog fel hyn yn gallu cael gofal teilwng yn eu henaint, pa obaith sydd i'r gweddill ohonom? Oni ddylent fod mewn ystafell dawel yn rhywle? Mae hefyd yn dangos safon y dadleuwyr dros Na os mai'r ddau glown yma oedd y gorau oedd ganddynt i gynnig.