Tuesday, 22 February 2011

Pwy sy'n iawn?

Mae hi wedi mynd yn dipyn o gystadleuaeth rhyngddo ni ym Mhlaid Wrecsam a Blog Menai i ddarogan canlyniad etholiad gyffredinol Iwerddon. Dwi o'r farn na fydd Fine Gael yn gallu llywodraethu ar ben ei hyn a bydd angen clymblaid hefo Llafur neu hefo TD's Annibynnol, ond fel dywed Blog Menai, mae ymgeiswyr Annibynnol un ai yn gyn FF neu yn tueddu i'r chwith a ddim yn bartneriad naturiol i blaid sydd yn tueddu i'r dde fel FG.

Mae Blog Menai or farn y galla FG lywodraethu ar ei phen ei hun ond mae proffwydoliaeth yr Irish Polling Report yn dangos mae 74 o seddau mae FG yn debyg o'i hennill o'r arolygon barn diweddara sydd ddim yn ddigon.

Amser a ddel!

2 comments:

Anonymous said...

FG a Llafur.

Fydda' nhw ddim am gael FF fewn. Mae'r Independents yn nytars annibynadwy - mae o blaid pob blaid i ladd ar y duedd independents.

'Sdim dewis arall. Methu gweld FG yn cael mwyafrif, mae'r wlad mewn gormod o dwll i gael llywodraeth leafrifol. Dydy FG byth am fynd fewn efo Sinn Fein na FF.

Macsen

Plaid Gwersyllt said...

Cytuno - dim ond FG a Llafur ellith ffurfio llywodraeth. Tybed geith FF 25 o seddau?