Sunday, 27 March 2011

Diffyg Parch i'r Iaith.Yn ddiweddar penderfynodd pump o Undebau Credyd Gogledd Cymru gyfuno i ffurfio un Undeb ar draws y Gogledd sef y North Wales Credit Union (ia dim cyfieithiad Cymraeg). Lleoliad y pum Undeb Gredyd oedd Caernarfon (Llechen), Clwyd Coast (Rhyl a Phrestatyn), Llandudno a Caledfryn (Dinbych a Rhuthun) a Wrecsam. Pan ymunais i ag Undeb Gredyd Wrecsam ryw ddwy flynedd yn ôl cwynais nad oedd gwasanaeth dwyieithog ar gael er bod yr Undeb yn cael ei chefnogi yn ariannol gan yr Awdurdod Lleol ac felly a dyletswydd i ddarparu yn ofynnol a gofynion strategaeth iaith Gymraeg yr Awdurdod hynny.

Hwyrach y gallai rywun faddau i Wrecsam am fethu a darparu gwasanaeth ond mae'r ffaith fod hen wefan Undeb Gredyd y Llechen yn uniaith Saesneg yn anfaddeuol a hithau wedi ei sefydlu yng Nghaernarfon sef cadarnle yr iaith.

Hwyrach mae hon fydd y frwydr gyntaf yn dilyn y mesur iaith newydd.

Mae cwyn ffurfiol wedi mynd i Fwrdd yr Iaith, ag i'r Gweinidog a gofynnaf i ddarllenwyr y blog yma i hefyd neud cwyn drwy e-bostio info@northwalescu.co.uk

4 comments:

Anonymous said...

Wedi danfon....ond rwy'n byw yn y de ;-)

Plaid Gwersyllt said...

Diolch a dim bwys lle ti'n byw, mae angen ymateb i unryw sefyllfa lle mae'r iaith Gymraeg yn cael ei thrin yn eilradd.

Alwyn ap Huw said...

Mae llawer o lwyddiant yr Undebau Credyd yn perthyn i'r ffaith eu bod yn cael eu cynnal, ar y cyfan, gan wirfoddolwyr sy'n cynnig amser ac arbenigedd i'r achos.

Os am weld Cymreigio'r Undeb newydd yn y gogledd, gai awgrymu bod cefnogwyr y Gymraeg a'r mudiad Undebau Credyd yn cysylltu ag Undeb Credyd Gogledd Cymru, nid er mwyn cwyno, ond er mwyn cynnig cymorth ieithyddol iddynt!

Plaid Gwersyllt said...

Fel un or rhai oedd yn gyfrifol am sefydlu Undeb Gredyd Heddlu Gogledd Cymru yn 1991 ac hefyd yn ysgrifennydd arni tan ei chyfuno i greu Undeb genedlaethol i'r Heddlu dwi ddim angen pregeth ar wirfoddoli!
Wyt ti'n trio deud fod yna ddim Cymru Cymraeg yn ymwneud a UG Llechen a Chaledfryn. Hefyd mae nifer o ubdebau credyd yn cyflogi pobol a dim ond y byrddau rheoli sydd yn wirfoddolwyr bellach.