Tuesday, 29 March 2011

Lluchio llwch i lygad!

Roeddwn i'n siomedig iawn ar ôl darllen cyfraniad aelod seneddol newydd De Clwyd, Susan Elan Jones ar flog WalesHome.org.

Cyfraniad arwynebol a syml iawn oedd yr erthygl, gan ddefnyddio problem fach hefo trydaru dros y penwythnos i ddangos rhaniadau ym Mhlaid Cymru. Fel rhywun fuodd yn y Gynhadledd o'r cychwyn i'r diwedd, does dim rhaniadau, ond mae 'na wahaniaeth barn sydd yn rywbeth i'w ddisgwyl mewn plaid sydd ag aelodaeth yn cynrychioli'r spectrwn wleidyddol o'r chwith i'r dde.

Doedd yna ddim yn gynhadledd i ddarogan fod y blaid yn mynd fwy i'r dde ond i'r gwrthwyneb, sef Plaid Cymru yn llenwi'r gwagle ar y chwith adawyd gan y Blaid Lafur.

Cyn belled a bod y posibilrwydd o glymblaid hefo'r Ceidwadwyr yn y cwestiwn, mater i'r aelodaeth fydd hynny ac mae hi'n ddigon teg fod yr arweinyddiaeth ddim am datgan barn ar y mater.

I fod yn onest, be ydy pwrpas yr erthygl yma yn y pen draw?

Ymgais i bardduo Plaid Cymru a thynnu sylw i ffwrdd o wendidau mewnol y Blaid Lafur yn arbennig y rhwygiadau amlwg o fewn Llafur yn dilyn fyny at y refferendwm.

Hwyrach dylem ofyn i Susan a Lesley Griffiths pam yn union y gwnaethom cyn lleiad ar gyfer y bleidlais IE, oedden nhw wedi cael ei rhybuddio gan CLP Wrecsam i beidio ag ymwneud ar ymgyrch IE gan fod arweinyddiaeth y Blaid Lafur lleol yn driw i Peter Hain ac yn ymgyrchu dros bleidlais NA.

Be sy'n digwydd o fewn y Blaid Lafur Gymreig i'w bod hollt rhwng Little Brits, Peter Hain a datganolwyr Cymreig Carwyn Jones ar unig beth mae Susan Elan Jones yn ei neud yw lluchio llwch i lygaid etholwyr ynglyn ar sefyllfa fel mae hi yn ei phlaid ei hun.

1 comment:

Anonymous said...

Blwyddyn yn ôl dwedodd Gwenda Thomas ei bod yn sefyll lawr o'r Cynulliad, ond mae hi'n sefyll eto; pam? Ddim i stopio Peter Hain fynd i'r Cynulliad drwy unrhyw siawns?