Tuesday, 22 March 2011

Map o Dlodi Plant ym Mhrydain.

Dyma fap o dlodi plant ym Mhrydain heddiw (cydnabyddiaeth i'r Guardian a Save the Children)

Tybed faint o wahaniaeth neith penderfyniad Huw Lewis i ddargyfeirio arian Cymorth tuag at dlodi plant? Mae hi'n amlwg nad ydy arian Cymunedau Gyntaf wedi gneud fawr o wahaniaeth a dydy polisiau y Llywodraeth Geidwadol ar fudd-daliadau yn mynd i neud dim ond gwaethygu y sefyllfa.

No comments: