Saturday, 19 March 2011

Trydar yn Gymraeg!

Dyma erthygl ddiddorol iawn gan Read Write Web ar ddefnyddio Trydaru neu Twitter i ddiogelu iethoedd lleiafrifol yn y byd. Dyfeiswyd sustem gan yr Athro Kevin Scannell o Brifysgol St Louis i adnabod 500 o iethoedd lleiafrifol sydd yn cael ei defnyddio i drydar. Nai ddim ceisio egluro y sustem ond ddim ond tynnu eich sylw fod yr iaith Gymraeg yn drydydd drwy'r byd yn ei defnydd i drydaru hefo bron 1600 o ddefnyddwyr Twitter. Yr iaith leiafrifol sydd yn cael ei defnyddio fwya ydy Creole Haiti ac wedyn yr iaith Fasgeg, Euskara.

Braf gweld y Gymraeg yn cadw fyny gyda y dechnoleg newydd a rhwydweithiau cymdeithasol fel Gweplyfr a Trydar, ac mae na ymgyrch ar droed i gael safle Twitter wedi ei gyfiethu i'r Gymraeg.

I wybod mwy am pwy sy'n trydaru yn Gymraeg a be ydy'r pynciau llosg ewch i UmapCym

I'r rhai ohonoch sydd ddim wedi cychwyn ar drydaru rhowch gyfle arni yma a defnyddiwch y Gymraeg.

1 comment:

Anonymous said...

Good idea! Blog in Welsh to keep the Brymbo Tories at bay.