Saturday, 2 April 2011

Ffigyrau Gwylio S4C

HT i 'BrokenTV' am y blog gwych yma ynglyn a ffigyrau gwylio S4C sydd yn cymharu yn ffafriol iawn a sianeli Saesneg. Dadansoddiad da iawn a chan obeithio fod Jeremy Hunt a'r Arglwydd Roger Roberts wedi ei ddarllen o!

1 comment:

Plaid Whitegate said...

Hwn yn ymateb difyr i'r her o gyrraedd cynulleidfa newydd drwy fanteisio ar y we - http://www.apdyfrig.com/2011/04/03/cyflwyniad-cymanfa-ddychmygu-s4c-newydd-theatr-felinfach/