Friday, 22 April 2011

Proact a React.

Ddaru fi wrando ryw ychydig ar CF99 wsnos diwethaf rhwng Rhodri Morgan, Dafydd Trystan a rhyw Dori bach dibwys; yn arbennig y darn ynglŷn â'r polisïau economaidd Proact a React, lle mae Llafur eisoes wedi ceisio cael y clod am y llwyddiant yma er mae gydag Ieuan Wyn Jones maen nhw yn fwyaf cysylltiedig.

Be oedd yn drist am y ddadl oedd ymdrech Rhodri dro ar ôl tro i dorri ar draws Dafydd, roedd hynny yn esiampl waetha o anghwrteisi dwi wedi gweld ers tipyn; chwarae teg i Dafydd, daliodd ei dir ac enillodd y ddadl.

Er bod yna fis neu ddau wedi mynd ers i Lafur geisio dwyn y clod, heno oedd y tro cyntaf i fi glywed (gan Rhodri Morgan) mae Lesley Griffiths oedd yn gyfrifol am bolisi React a Proact. Os fasa hyn yn wir mae'n debyg y basa Lesley wedi cymryd y clod ac wedi sôn am hyn yn ei thaflen etholiadol, ond na ddim sôn o gwbl.

Amlwg mae ymdrech gas arall gan y Blaid Lafur oedd hyn i ddifrïo gwaith Ieuan Wyn Jones fel gweinidog dros yr economi a dwyn y clod drostynt ei hunain.

No comments: