Sunday, 24 April 2011

Wrecsam i Gricieth

Heddiw fuas i yn Harlech gynta, a wedyn i Gricieth i cael cinio ac yn well na chwarae, 'I spy'ar y siwrna penderfynwyd ar gyfri posteri gardd y pleidiau gwleidyddol.

Cychwyn digon addawol gyda dau boster Eifion Lloyd Jones yn Llandegla, mwy wedyn tuag at Bryneglwys i lawr am Gorwen. Unwaith cyrhaeddwyd ardaloedd Bethel a'r Sarnau posteri Dafydd Elis Thomas ym mhobman ar hyd y ffordd wedyn i Drawsfynydd ac ym Mhenryndeudraeth drwodd i Gricieth.

Dod adre mwy neu lai yr un ffordd ar wahan i Goedpoeth lle roedd tri poster Plaid Cymru sydd yn dangos gweithgarwch a dycnwch Mabon ap Gwynfor yn Ne Clwyd, ac wedyn y nifer o bosteri y Blaid yng nghyffiniau tref Wrecsam.

I gyd fe gyfrais i 31 o bosteri y Blaid ar fy nhaith ar draws Cymru, a dim un i ddim o'r pleidiau eraill.

Rhaid bod yn deg a deud bod na bosteri y pleidiau eraill yn nhref Wrecsam yn arbennig ar dir Mr Alan Morris, Fferm Lower Berse, Wrecsam, lle mae posteri y Ceidwadwr dros dro John Marek yn frith. Wrth ymyl y posteri Ceidwadol, mae arwydd dwyiaethog arall, "Safle Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam 2011," sefyllfa chydig yn eironing yn fy marn i!

2 comments:

Plaid Whitegate said...

Cer am dro lawr Oak Drive, Hullah Lane, Ffordd Holt a Spring Road i weld lle mae Plaid Wrecsam di bod yn rhoi bordiau heddiw... diom hanner cymaint a Dafydd El ar y ffordd o'r Bala i Ddolgellau ond diom yn bad!

Plaid Gwersyllt said...

Rhaid mi ddeud 'ron i wedi synnu gweld gymaint o rai Eifion. Rhai Dafydd El dal i fyny o gwmpas y Parc er y busnes Ysgol Gymunedol yma. Ges i dy neges di, Paul NIcholas on the ball ta!