Monday, 25 July 2011

ATW

Cyfeirio ydw i at gwmni trenau Arriva Trains Wales, sef cwmni trenau Cymru tan y flwyddyn 2018. Dwi wedi gneud sylwadau o'r blaen ynglŷn ar cwmni monopolaidd a'i safonau gwael gan fod diffyg cystadleuaeth. Darllenais ddau sylw yn ddiweddar ynglŷn ag ATW. Y cyntaf oedd colofn wych Arthur Thomas yn y Cymro (O Gysgod y Foel)ynglyn a thrên y Cambrian Coast yn cael ei chanslo eto am fod ddim gyrrwr i fynd ar drên o Fachynlleth i Bwllheli. Yr ail oedd trydar (tweet) gan Victoria Winckler o Ymddiriedolaeth Bevan yn cwyno nad oedd lle ar drenau ATW oedd yn rhedeg i'r cymoedd yn dilyn penwythnos fawr Pontypridd.

Fy nghwyn bersonol i ydy'r diffyg cerbydau trên a bod trenau o Wrecsam i Gaer yn orlawn yn amlach na pheidio ac mae hyn yn wir am drenau ar hyd arfordir y Gogledd hefyd.

Mae 'na hefyd nifer o gwynion fod ddim trenau yn rhedeg rhwng de ar gogledd ar ddiwrnodiau gemau rygbi neu dim ond y trenau arferol hefo'r ddau gerbyd safonol; oes 'na ryw reswm pam fod injans ATW ddim yn gallu tynnu mwy na un cerbyd?

Fel da ni'n gwybod mae ATW yn derbyn cymhorthdal mawr gan Lywodraeth Cymru ac mae gennym ni'r hawl i ddisgwyl gwasanaeth gwell.

Mae'n hen amser i Lywodraeth Cymru ail-edrych ar y ffordd maent yn monitro'r cytundeb gyda ATW i sicrhau gwasanaeth o safon.

2 comments:

Efrogwr said...

Ie, wir. A gaf ychwanegu nifer o bethau eraill:
1) y trenau'n aml angen eu glanhau.
2) Gwallau yn y Gymraeg mewn llawer o'r arwyddion dwyieithog o eiddo ATW yn y gorsafoedd.
3) Diffyg cyhoeddiadau sain dwyieithog ar y trenau (ar y lein o'r gorllewin o Abertawe defnyddir recordiad uniaith Saesneg gyda datganiadau eraill yn fyw gan y conductor. Dylai'r recordiadau fod yn ddwyieithog. A fod yn onest, dylai'r conductors hefyd allu dysgu gwneud y datganiadau'n ddwyieithog: mae conductors ar drenau'r ICE yn yr Almaen yn gwneud hyn yn Almaeneg a Saesneg yn ddidrafferth).

Plaid Whitegate said...

Mae ATW yn derbyn £165m y flwyddyn am y gwasanaeth eilradd yma. Hen bryd cael gwared a buddsoddi'r arian mewn gwasanaeth cenedlaethol cyhoeddus go iawn... http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-11732657