Sunday, 24 July 2011

Coron Eisteddfod Wrecsam

Dwi ddim yn siŵr iawn pwy sydd wedi codi gwrthwynebiad fod yr Eisteddfod ddim yn derbyn Coron gan ei bod wedi ei chyflwyno gan gyfrinfa Gogledd Cymru o'r Seiri Rhyddion a hefyd y wobr o £750. Y prif wrthwynebiad ydy fod y Seiri Rhyddion yn gweithredu yn gudd. Tydi pob grŵp hefo aelodau yn gweithredu yn gudd?; beth am bleidiau gwleidyddol? Tydi nhw ddim yn gweithredu yn agored ac yn datgelu ei chynlluniau i'r byd ar betws nad ydynt.

Fel un sydd wedi bod rhan o ymdrech Wrecsam i godi £300,000 tuag at y Steddfod, dydy o heb fod yn fater hawdd, a dwi'n siŵr fod llawer yn cytuno fod cyfraniad Cyfrinfa Gogledd Cymru o'r Seiri Rhyddion yn dderbyniol iawn a chan obeithio y byddent yn cario mlaen i gefnogi'r Steddfod sydd yn fudiad cynwysedig a ddim am gau neb allan oni bai fod yr arian yn dod o ffynhonnell anghyfreithlon.

Cyn i rywyn fy nghyhuddo o ffafrio Seiri Rhyddion hwyrach y dylwn ddatgan fy mod wedi bod yn aelod o'r Seiri Rhyddion ond wedi ymddiswyddo yn 1987, a does gen i ddim barn yr un ffordd neu'r llall ynglŷn â'i gweithgareddau digon diniwed.

No comments: