Sunday, 24 July 2011

Ysgolion cefn gwlad; unwaith eto!

Dydw i ddim yn ryw ddarllenwr brwd o'r Cymro ond pan welais mai penawdau rhifyn y wythnos yma oedd Ffred Ffransis ag Ysgol y Parc, rhaid oedd ei brynu.

Fel cenedlaetholwr traddodiadol Cymraeg dwi'n eithaf cyfforddus fy nghroen wrth fod yn aelod o Blaid Cymru a Chymdeithas yr Iaith ac mae gen i gryn gydymdeimlad a safbwynt Ffred yn amddiffyn cymunedau Cymraeg rhag cael ei thanseilio gan bolisïau addysg Awdurdodau Lleol.

Hwyrach fod penderfyniad Leighton Andrews i leihau arian cyfalafol Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain wedi gohirio penderfyniadau terfynol nifer o Awdurdodau ynglŷn ag ysgolion cefn gwlad fel y Parc a Llandrillo. Gobeithio wir fydd y Cynghorau hefo'r cynlluniau mwyaf dadleuol yn ail feddwl eu strategaeth i leihau llefydd gwag.

Mae gwleidyddion ar Gyngor Sir Wrecsam wedi gwrthod arghymellion swyddogion i gau ysgol Pontfadog a Llanarmon Dyffryn Ceiriog ar sail fod fformiwla Llywodraeth Cymru i fesur niferoedd llefydd gwag yn wallus, ac yn ail gan fod y cynlluniau yn tanseilio natur ieithyddol a chymunedol yr ardal. Mae 'na opsiynau eraill i'w ystyried os ydy'r ewyllys yna.

3 comments:

Anonymous said...

Dwi hefyd fel aelod o'r Gymdeithas fel dywedais gallwch ein galw ni'n genedlaetholwyr traddodiadol ystrydebol. Serch hynny dwi yn teimlo weithiau bod yr obsesiwn sydd gan y Gymdeithas ar ysgolion cynradd gwledig yn enwedig yn andwyol i'r achos dros y Gymraeg yn genedlaethol. E.e. Mae na nifer o siroedd megis Sir Gar, Ceredigion, Powys a Sir Benfro lle nad yw'r dilyniant ieithyddol o'r sector cynradd i'r uwchradd yn ddigonol ond does dim sôn am hyn.

Mae angen balans, beth yw'r pwynt cael mor o ysgolion Cymraeg sy'n wych os na ellir sicrhau bod y disgyblion hynny'n mynd i barhau gyda'u Cymraeg? Dyna beth sydd yn fy mhryderu i fel rhywun sydd yn byw mewn ardal lle mae'r dilyniant ieithyddol ar ei waetha a lle mae'r Gymraeg yn colli tir gyflyma.

Plaid Gwersyllt said...

Dyna pam fod angen y dilyniant fod i ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg a ddim ryw ysgol ddwyieithog fel sy;n digwydd yn Meryl country!!

Anonymous said...

For Meryl and County!!

Se Sir Gaerfyrddin yn berson, base fe wedi cal ambell i wadad erbyn nawr!>