Sunday, 21 August 2011

Cenedl heb iaith, cenedl heb galon!


Diolch i Arthur Thomas yn ei golofn wythnosol yn y Cymro, 'O gysgod y foel' am godi y pwnc o ddysgu Cymraeg neu pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg yn ein hysgolion dwyieithog (neu gyfrwng Saesneg) ni.

Dwi o'r farn fod Arthur wedi taro'r hoelan ar ei phen a dyma lythyr dwi wedi ei yrru i'r Cymro yn cefnogi Arthur:
Annwyl Olygydd,

Mae diolch i Arthur yn ei golofn ‘O Gysgod y foel’ ein hatgoffa'r sefyllfa fregus dysgu Cymraeg yn ein hysgolion dwyieithog, (neu gyfrwng Saesneg fel y galwent nhw yn Wrecsam). Er bod y niferoedd sydd yn eistedd TGAU Cymraeg ail iaith yn codi mae 'na ddal niferoedd mawr yn dal i ddilyn y cwrs byr a hefyd nifer sydd ddim yn eistedd arholiad Cymraeg o gwbl.

Fel mae Arthur wedi sôn mae plant sydd yn mynd i ysgolion cyfrwng Saesneg mewn ardaloedd Saesneg, hefo nesa peth i ddim Cymraeg yng nghyfnod sylfaen 4. Dydy hyn ddim yn fai ar yr athrawon ond ar gwricwlwm yr ysgol lle mae plentyn ond yn cael awr yr wythnos o Gymraeg.

Nid yn unig mae hon yn broblem mewn ardaloedd di- Gymraeg ond mae hi hefyd yn brysur ymestyn i ardaloedd lle mae’r Gymraeg i fod yn gryfach, ond hwyrach y dylem ofyn faint yn union o wersi sydd yn cael ei darparu yn Gymraeg mewn rhai ysgolion dwyieithog sydd wedi mynd mwy neu lai yn ysgolion cyfrwng Saesneg fel Caergybi a Thywyn, Meirionnydd; a bod plant sydd am addysg Gymraeg yn mynd i ysgolion y Moelwyn, y Gadair ar Berwyn yn hytrach na Ardudwy neu Dywyn. I fod yn Ysgol ddwyieithog mae angen i’r ysgol ddarparu 70% o wersi drwy gyfrwng y Gymraeg,… faint o ysgolion sydd yn gneud hynny?.

Mae’n hen bryd i’r gyfundrefn addysg sydd ohoni yng Nghymru greu mwy o ysgolion penodedig Gymraeg hyd yn oed mewn ardaloedd Cymreig yn hytrach nag addysg ddwyieithog sydd yn brysur droi yn addysg Saesneg.

Yn gywir,3 comments:

Cymro i'r Carn said...

Dwi wedyn sgrifennu blog yn ymatebiad i hwn gan gynnwys pwyntiau ychwanegol hefyd http://blogbanw.blogspot.com/2011/08/ysgolion-dwyieithog-vs-ysgolion.html

Plaid Gwersyllt said...

Diolch am hynny Adam, a blog da iawn hefyd.

Emlyn Uwch Cych said...

Cytuno 100%.