Sunday, 7 August 2011

Eisteddfod 2011

Mae Grangetown Jack wedi gwneud sylwadau digon calonogol am Eisteddfod Wrecsam. Gan ei bod hi bellach ar ben, dyma gyfrannu ambell i sylw am y Steddfod a sut mae ehangu ei apel, yn enwedig ymhlith y di-Gymraeg a phobl sy ddim yn selogion.
Mae hi wedi bod yn lwyddiant mawr o safbwynt technegol - trafnidiaeth, y Maes, y cystadlu - a mwynhad Eisteddfotwyr. Mae na lawer o glod am waith caled gwirfoddolwyr lleol a hynny'n haeddiannol iawn.
Sut mae gwella pethau?
Un peth amlwg ydi gostwng pris mynediad, yn arbennig i deuluoedd. Does na'm sens mewn codi £40 ar deulu o bedwar am ddwrnod, yn enwedig mewn ardal di-Gymraeg lle mae pobl leol isio mentro ond ddim cweit yn siwr be' sydd yno ar eu cyfer. Wnaeth tocyn dau-am-un ddim gweithio yn yr un modd a'r tocyn am ddim yng Nglyn Ebwy... hen bryd ail-feddwl sut i ddenu bobl leol i'r Maes.
Mae na lwyth o weithgareddau ar y Maes ond mae'r teledu yn canolbwyntio ar perfformiadau'r llwyfan, felly mae llawer yn mynd i feddwl mai jest gwylio pobl yn cystadlu ydi'r Steddfod. Mae'r cyfryngau - yn arbennig yn y Saesneg - angen adlewyrchu bwrlwm y Steddfod a'i ffrinj yn hytrach na'r swyddogol.
Mae na ambell i dwpsyn wedi beirniadu'r diffyg budd i'r dre - mae'n wir fod na lot o Steddfotwyr bellach yn aros ar y Maes tan yn hwyr yn yfed yn y bariau yn hytrach na mynd i'r dre. Sut mae sicrhau fod na fudd i dafarndai trefi'r Steddfod yn y dyfodol? Cau'r bar ar y Maes am 7pm?
Mi gynigiodd rhywun y syniad o gael rhyw "flas" ar y Steddfod yn ganol y dre unai yr wythnos cyn y Steddfod go iawn neu ar y penwythnos gynta... yn sicr mae angen creu mwy o "buzz" a dealltwriaeth o be' di Steddfod i bobol sy ddim fel arfer yn mynd ar gyfyl y Maes.
A phan dach chi ar y Maes, faint o syniad sy' na o beth sy mlaen? Gerddes i heibio y Pagoda ac ambell i babell arall heb wybod be oedd ymlaen y dwrnod hwnna. Oes, mae na restr o ddigwyddiadau'r wythnos mewn print man ar y babell, ond ychydig sy na i ddenu yr ymwelydd "casual". Iawn - rant drosodd!

8 comments:

Plaid Gwersyllt said...

Yn y brif fynedfa roedd na lyfryn bach Gweithgareddau gyda gwybodaeth am be oedd ymlaen ym mhobman e.e. Pafiliwn, Babell Len, Cymdeithasau ayb. Welaist ti mohonyn nhw ar Mynedfa 2?

Plaid Gwersyllt said...

Angen ymuno a Llys yr Eisteddfod i gael dy lais wedi ei glywed.

Plaid Whitegate said...
This comment has been removed by the author.
Plaid Whitegate said...

Do, ges i lyfryn bach efo print man yn rhestru popeth ond doedd na'm byd tu allan y Pagoda (i ddefnyddio un enghraifft) i ddeud mewn llythrennau mawr "mae X ymlaen heddiw". Fysa sheet o bapur efo digwyddiadau dyddiol di bod yn well i day trippers.
Steddfotwyr pybur yn gwbod be di be - gweddill ohonon ni ddim!

Plaid Gwersyllt said...

Lot yn gofyn am ddigwyddiadau y dydd.

nialloyd said...

Wedi bod yn cysidro beth sydd yn digwydd a cyllid yr Eisteddfod ers rhai blynyddoedd rwan, wedi cael ymateb heddiw gan Elfed Roberts, prif weithredwr i gais rhyddid gwybodaeth. Dedodd doedd ddim rhaid datgelu dim am fod yr Eisteddfod yn elusen! Elusen sydd yn cyfnewid llawer iawn o arian gai ddeud. Ges i ddim ymateb i'r cwestiwn "oes gan elusen hawl i godi ffi? dylai elusen ofyn am rhodd yn unig?
Gwadodd yn yr ymateb cyntaf fod swyddogion yn derbyn tal o unrhyw fath am fwyd, trafnidiaeth na llety ers 2004. Wedi imi rhannu fy mod wedi gweld swyddogion yn prynu hufen ia o"Sir Efrog" a chwrw gyda tocynnau bwyd, newidiodd ei diwn gan ddeud os oedd swyddogion yn gwneyd shifft ddwbwl roeddant yn cael tocynnau bwyd! syspect iawn ddeda I.

Helen Highwater said...

Ticket prices are certainly an issue. I took my family in the week and it cost £40. You get plenty for your money but in areas like Wrexham you will need to do more to encourage non-Welsh speaking locals to come.
The Buy one get one free offer for the first weekend for Wrexham residents was great but may have been worth extending to part or whole of the rest of the Eisteddfod.
I think there will have been a benefit for the town but much of this will have been felt by the likes of Sainsburys, Tesco and McDonalds. The fault may then be seen to be the fault of local businesses (Wrexham Chamber of Commerce?) to promote local businesses with a stand on the Maes. How many people on Maes C would have interested in where the local chinese's were or there could have been more promotion of the local shops in Wrexham town centre. Or where were the local pubs especially the ones with entertainment laid on.
If the local businesses had had a stall on the maes acting as a 'one-stop-shop' for anything to do with shops, businesses and services in Wrexham then I think there may have been a much greater financial return for Wrexham.

Nic said...

Dw i'n gwersyllu yn Steddfod, a bydde cael gwybodaeth am têc-awês sy'n fodlon dylifero wedi bod yn dda.

Cytuno am y rheoli traffig, gyda'r llaw. Y gorau erioed, o safbwynt y gwersyllfa.