Sunday, 28 August 2011

Oes na ddigon o arian i gael?

Mae 'na nifer o fentrau cymunedol newydd ar droed yn Wrecsam a phwrpas y cwestiwn ydy gofyn a oes gan y gymuned leol ddigon o arian parod i gefnogi'r mentrau yma i gyd.

Cawn gychwyn gyda menter Simon Wingett sef twr anferthol a draig ar ei phen wedi ei lleoli yn y Waun reit ar y ffin fel y dewch i mewn i Gymru o'r de; ryw Angel of the North Cymreig. Cost y fenter yma ydy £9 miliwn a disgwylid i unigolion gyfrannu o bunt i fyny.

Wedyn mae gennym ni helyntion Clwb Peldroed Wrecsam ag os fydd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam yn llwyddiannus fe fydd angen codi £300,000 mewn cyfranddaliadau cymunedol neu trwy roddion erbyn diwedd y tymor i ddileu colledion ac amcangyfrif i fod tua £750,000. Fe fydd y cwmni newydd yn gwerthu cyfranddaliadau o £250 i fyny at £20,000.

Yn drydydd mae sefyllfa'r Celtic Crusaders sydd wedi syrthio allan o'r Super League ond sydd yn awyddus iawn i gario mlaen a rygbi'r gynghrair yn Wrecsam ac maent am wneud cais i ymuno ar bencampwriaeth. Amcangyfrif bydd cost hyn yn £300,000 y tymor a heb lawer o sôn lle mae'r arian yma yn mynd i ddod o.

Yn olaf mae'r fenter i sefydlu cwmni cydweithredol i redeg Canolfan Gymraeg yn hen dafarn y Seven Stars fel 'legacy' ar ôl yr Eisteddfod lle fydd angen codi miloedd i adnewyddu ac i redeg y lle.

Fel un a fu yn amlwg yn ceisio codi'r £300,000 tuag at Steddfod Wrecsam dros y ddwy flynedd diwethaf a methu cyrraedd y targed; doedd hi ddim yn job hawdd; roedd busnesau yn gyndyn iawn i gyfrannu symiau eithaf bach o arian oherwydd y dirwasgiad.

Er bod natur y Steddfod a chlybiau chwaraeon yn wahanol iawn ac mae'n debyg y bydd hi'n hawddach codi arian i CPD Wrecsam ar Crusaders nag oedd hi i'r Steddfod ond mae codi dros hanner miliwn o bunnau mewn tymor yn dipyn o sialens.

Dim ond amser a ddel i weld a fydd y mentrau yma i gyd yn llwyddo.

No comments: