Sunday, 7 August 2011

Y Wasg Gymreig.

Yn anffortunus yr unig ddewis o bapur Sul o Gymru (dydw i ddim yn ei ddisgrifio fo fel papur Cymreig am resymau ddaw yn amlwg) ydy'r Wales on Sunday. Dwi wedi prynu copi o'r rhacsyn yma heddiw i weld yn union faint o sylw roedd y Steddfod yn ei gael. Dwi di sganio'r tudalennau ddwywaith ond welaf i ddim. Gŵyl fwyaf Cymru a dim gair am y Steddfod, mae hi'n anodd ffendio rywbeth i ddeud yn tydi!

Mae'n amlwg nad oes gan y WoS ddim yn erbyn gwyliau yn gyffredinol fel mae pennawd tudalen 26 yn grybwyll; "A Big Weekend of Festival Fun" yn cyfeirio at weithgareddau yng Nghaerdydd, Aberystwyth, Aberteifi, Mwmbwls ag Aberteifi, felly beth am Wrecsam ar Steddfod?

Mae be ddwedodd Jim Parc Nest o'r Maen Llog dydd Llun yn berffaith gywir; mae angen ymchwiliad i safon a chynnyrch y wasg ysgrifenedig Gymreig. I'r rhai ohonoch sydd yn prynu'r WoS gai argymell eich bod yn buddsoddi eich £1 yr wythnos yn Hapnod, sef loteri'r Steddfod, buddsoddiad llawer gwell.

No comments: