Friday, 16 September 2011

Angladd Barrie / Barrie's funeral

Cynhelir angladd y Cynghorydd Barrie Price Ddydd Iau, 22 Medi am 10.30yb yng Nghapel Hill St y Rhos a'i gladdu wedyn ym mynwent Rhiwabon. Blodau gan y teulu'n unig gyda rhoddion i gronfa Cymorth Dwr.

Councillor Barrie Price's funeral service will be on Thursday 22nd Sept at 10.30am at Hill St Church, Rhos followed by internment at Ruabon Cemetery. Family flowers only but donations to Water Aid


No comments: