Tuesday, 20 September 2011

Croeso i'r Saith SerenMae adeilad y Saith Seren (yr hen Seven Stars) yn Stryt Caer, Wrecsam, bellach wedi ei brynu ar ran Canolfan Gymraeg Wrecsam, y fenter gydweithredol sy'n bwriadu ail-agor y lle fel canolfan i hyrwyddo popeth Cymraeg yn lleol.

Y bwriad yw y byddwn yn ei lesio yn y tymor byr gyda'r opsiwn i'w brynu.

Mae angen codi arian er mwyn cael y bar a'r gegin yn barod i'w agor erbyn dechrau mis Rhagfyr a hoffwn eich gwahodd chi, fel buddsoddwr potensial, i gyfarfod yn y dafarn yr wythnos yma.

Cyfarfodydd cyhoeddus i fuddsoddwyr potensial:

DRWY'R GYMRAEG - Dydd Mercher, 21 Medi - 2pm, 5pm neu 7pm - nodwch pa un rydych am fynychu.

DRWY'R SAESNEG - Dydd Iau, 22 Medi - 2pm, 5pm neu 7pm - nodwch pa un rydych am fynychu.

Bydd cyflwyniad byr, cyfle i holi cwestiynau ac yna taith fer o amgylch yr adeilad er mwyn gweld sut le fydd y Ganolfan.

Gwin a lluniaeth ysgafn ar gael.

Dim ond nifer cyfyngiedig fydd yn cael dod i bob cyfarfod felly rhowch wybod os ydych yn dod erbyn 17 Medi os gwelwch yn dda.

Cysylltwch â ni ar 7seren [at] gmail.com neu tecstiwch 07747 792 441 os am ddod.
Os na fedrwch fod yn bresennol ond am fuddsoddi, mae'n bosib gwneud yma a thalu gyda PayPal neu cerdyn credyd.

No comments: