Friday, 23 September 2011

Mwy o wastraff arian!

Mae o wedi cymeryd dan heddiw i fi sylweddoli fod adeilad y Cynulliad y Bae Colwyn yn dal i fodoli er bod yna adeilad newydd sbon yng Nghyffordd Llandudno, sydd yn ôl be dwi'n ddeall yn hanner gwag.

Pan ofynnais y cwestiwn pam fod angen dau adeilad o fewn ychydig filltiroedd i'w gilydd derbynies y math o ateb y disgwyliech gael gan was sifil sef adeilad Cynulliad Cenedlaethol sydd yn Princess Drive, Bae Colwyn ac adeilad Llywodraeth Cymru sydd yng Nghyffordd Llandudno!

Tybed faint o arian fasa'r Cynulliad ar Llywodraeth (a ni fel trethdalwyr) yn ei arbed os fasa na rywyn yn rhywle yn defnyddio chydig o synnwyr cyffredin ac yn cau Bae Colwyn ac yn symud gweithgareddau i Gyffordd Llandudno.

Siawns na chawn ni gwestiwn ar y mater gan un o'n 'haelodau.

No comments: