Thursday, 15 September 2011

Total Politics - llwyddiant blogiau'r Blaid

Llongyfarchiadau i Blog Menai am gadw ar frig y siart arbennig yma am flwyddyn arall ac hefyd i Syniadau, sydd wedi datblygu'n adnodd gwerthfawr iawn. Y syndod ydi'n bod ni dal yn yn y tri uchaf!

Mae'n dipyn o beth fod blogiau Pleidiol yn cymryd y pedwar sbot uchaf efo blogiau lled-genedlaetholgar yn rhannu'r rhan fwyaf o'r gweddill. Dim ond Peter Black o'r pleidiau eraill sy'n cael sniff. Sgwn i be ddigwyddodd i Aneurin Glyndwr?

Top 15 Welsh blogs


1 (1) Blog Menai

2 (3) Syniadau

3 (2) Plaid Wrecsam

4 (14) Welsh Ramblings

5 (35) Borthlas

6 (9) Peter Black

7 (8) Betsan Powys

8 (6) Miserable Old Fart

9 (13) Wales Home

10 (16) Bethan Jenkins

11 (-) Blog Banw

12 (-) Jac o’ the North

13 (5) Vaughan Roderick

14 (4) Hen Rech Flin

15 (20) Valleys Mam


2 comments:

Cneifiwr said...

Llongyfarchiadau mawr i chi. Mae 'na hyd yn oed pobol yn y Sowth sy'n darllen eich stwff chi. Daliwch ati!

Plaid Whitegate said...

Y Sowth? Duw... oes na bobl i'r De o Fachynlleth?

Diolch o galon