Wednesday, 5 October 2011

Lucas o blaid y Gymraeg? Sgersli bilif!

Mae'n destun gryn syndod yn Wrecsam fod Ian Lucas, yr Aelod Seneddol lleol, am anerch rali Cymdeithas yr Iaith Ddydd Sadwrn yma.
Dyma'r gwleidydd a ymatebodd i lythyr Cymraeg fel hyn, a wastraffodd amser yn ceisio cael y ddraig goch ar Jac yr Undeb a chefnogodd cais i stopio cyhoeddiadau rheilffordd dwyieithog rhag bod yn Gymraeg yn gyntaf.
Wrth gwrs bydd Mr Lucas yn defnyddio'r cyfle i lambastio'r Toriaid am dorri cyllideb S4C. Rhaid gofyn a fyddai o a'i blaid yn gwneud unrhywbeth yn wahanol pe bae nhw mewn grym rwan?

1 comment:

Plaid Gwersyllt said...

Felna oedd o pam aeth Shane a fi hefo Cymdeithas yr Iaith i'r lobi yn y Ty Cyffredin. Doedd o ddim yn gallu gneud digon.