Friday, 25 November 2011

Y ffordd newydd Basgaidd o gyfathrebu?

Mae'r erthygl yma ar golwg.360 yn haeddu mwy o drafodaeth, yn enwedig yn sgil diflaniad tebyg papurau dyddiol Cymreig dros y blynyddoedd nesaf. Yng Ngwlad y Basg mae newyddiaduraeth tanddaearol wedi goroesi wedi degawdau o arbrofi.
Ydio'n bosib creu llwyfan arlein tebyg i Goiena yma yng Nghymru, sy'n debyg i Wlad y Basg o ran ei natur gymunedol/blwyfol a chryfder cyfryngau lleol/rhanbarthol yn hytrach na chenedlaethol? Oes modd dod a phapurau bro, radio arlein, blogiau, gwefannau cymunedol a ballu at ei gilydd i greu rhwydwaith Gymraeg o newyddion?
Yn sicr mae'n well bet na trio atgyfodi dadl Y Byd byth a beunydd.

Mae'r un ddadl yr un mor berthnasol i'r cyfryngau Saesneg yng Nghymru wrth gwrs.

No comments: