Sunday, 4 December 2011

Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Diddorol oedd darllen atodiad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Golwg wythnos yma oedd yn hysbysebu ysgoloriaethau; ac yn gneud i fi feddwl faint o fyfyrwyr sydd yn dilyn cyrsiau'r Coleg Cenedlaethol sydd ddim yn cael ysgoloriaeth? Fasa rywyn yn meddwl fod 'na ddigon o ddisgyblion wedi cael ei haddysgu mewn unai ysgolion Cymraeg penodedig neu ysgolion dwyieithog Gwynedd ai thebyg, fel bod ddim angen cymhelliad ysgoloriaeth.

Dwi wedi gneud ryw chydig o waith yn ddiweddar ynglŷn â dewisiad iaith disgyblion mewn ysgolion dwyieithog yn yr hen sir Feirionnydd ac mae'r dewis yn amrywio gyda niferoedd mawr o ddisgyblion Ysgol y Moelwyn ar Berwyn yn astudio mwyafrif pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg. Wedyn mae gennym ni Ysgol Ardudwy, lle eto mae mwyafrif bychan yn dilyn cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae pethe’n dirywio tuag at dde'r sir, hefo mwyafrif disgyblion Ysgol y Gader yn dilyn cyrsiau drwy gyfrwng y Saesneg e.e. Mae 60 o ddisgyblion yn dilyn cwrs/eistedd arholiad Cymraeg iaith gyntaf ac 11 ail iaith; ond dim ond 15 o’r 60 sydd yn astudio Mathemateg drwy'r Gymraeg. Mae'r sefyllfa yn debyg yn bron pob pwnc.

Mae'r sefyllfa yn Ysgol Uwchradd Tywyn hefyd yn wael gyda 48 o ddisgyblion Blwyddyn 11 flwyddyn yma yn ddigon rhugl i ddilyn cwrs Cymraeg iaith gyntaf ond ddim un wan jac o’r 48 yn dilyn unrhyw gwrs arall drwy gyfrwng y Gymraeg.

Y cwestiwn amlwg sydd yn codi yw, o le mae myfyrwyr i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn mynd i ddod o? O'r ysgolion dwyieithog traddodiadol neu o ysgolion penodedig Cymraeg. Fe fydd hi'n werth gweld y data mewn rhyw flwyddyn neu ddwy.

No comments: