Wednesday, 28 December 2011

Llythyr i Golwg.

Dyma lythyr yn ymateb i'r erthygl a ymddangosodd yn Golwg ar y 18fed o Ragfyr, "Economi bregus i helpu'r Coleg Cymraeg."

Annwyl Olygydd,

Braf oedd darllen yr erthygl ar y Coleg Cymraeg (Golwg Rhagfyr 15fed), a chytunaf a Hefin Jones mae talcen caled fydd denu myfyrwyr i addysg bellach drwy gyfrwng y Gymraeg. Un o’r problemau mwyaf o ddenu myfyrwyr i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ydy fod niferoedd mawr o ddisgyblion sydd yn rhugl yn y Gymraeg mewn ysgolion dwyieithog yn dilyn cyrsiau TGAU ac wedyn Lefel A trwy gyfrwng y Saesneg. Cymerwn ni fel esiampl, Ysgol Uwchradd Tywyn ac Ysgol y Gader Dolgellau. Yn Ysgol Tywyn y flwyddyn yma eisteddodd 48 o ddisgyblion arholiad TGAU Cymraeg iaith gyntaf ond ni ddilynodd yr un o’r 48 yna unrhyw gwrs arall drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r sefyllfa chydig yn well yn Nolgellau lle eisteddodd 60 arholiad TGAU Cymraeg iaith gyntaf ond dim ond chwarter y rhain ddilynodd cwrs TGAU Mathemateg trwy gyfrwng y Gymraeg.

Tybed faint o’r 700 o fyfyrwyr a ddangosodd ddiddordeb yn y Coleg Cymraeg sydd wedi ei haddysgu mewn ysgolion penodedig Gymraeg a faint mewn ysgolion ‘dwyieithog?

Os ydy'r Coleg Cymraeg am ffynnu, a oes angen diwygio addysg uwchradd Gymraeg tuag at greu fwy o ysgolion penodedig Cymraeg hyd yn oed yn y siroedd hynny sydd yn Gymraeg ei naws.

Cynghorydd Arfon Jones

6 comments:

Anonymous said...

Onid 'sefyll' arholiad da ni??

Plaid Gwersyllt said...

Na, ddim yn Harlech beth bynnag!

Anonymous said...

Hmm. Angen gwersi gramadeg yn Harlech felly!

Plaid Gwersyllt said...

Digon da i Golwg mae'n amlwg!

Anonymous said...

Ha! Llythyr i Golwg. Dim digon da i rhywun sy'n uchel ei gloch am yr iaith - plant Tywyn efo sgiliau iaith sylfaenol yna!

Plaid Gwersyllt said...

Atebwch y feirniadaeth yn Golwg ta yn lle bod fel estrys hefo'ch pennau yn y tywod. Digon hawdd beirniadau yn anhysbys yn tydi!