Saturday, 24 December 2011

Nadolig Llawen / Merry Christmas

Mae hi wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus mewn sawl ffordd (ennill y refferendwm ar bwerau ychwanegol, sicrhau ysgol Gymraeg newydd yn Wrecsam ac ymgyrchoedd lleol eraill).

Ar drothwy blwyddyn newydd, rydan ni hefyd yn cofio colli ein cyfaill Barrie Price, cynghorydd Rhiwabon. O un bleidlais yn unig, methodd y Blaid â chadw'r sedd yn is-etholiad Rhiwabon.

Daw cyfle eto fis Mai, pan fydd y Blaid yn Wrecsam yn sefyll y nifer fwyaf o ymgeiswyr erioed yn yr etholiadau cyngor.
Tan hynny, Nadolig llawen i chi gyd!

1 comment:

Anonymous said...

I'm sure you're very disappointed that Vic Allen and the other anonymous Labour trolls haven't had the common courtesy to wish you Seasons Greetings!