Wednesday, 21 March 2012

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau mawr i Gyngor Sir Conwy am wrthwynebu yn unfrydol arghymellion yr Arolygwr Cynllunio i gynyddu y nifer tai fydd angen yn y Sir o dan y Cynllun Datblygu Lleol. A fuasa hyn wedi digwydd heb arweiniad Plaid Cymru ar Gyngor Sir Conwy? Mae angen i Gynghorau Sir gweddill Cymru nawr neud yr un peth ac i Lywodraeth Cymru gymeryd cyfrifoldeb dros gynllunio ar fyrder.

1 comment:

Anonymous said...

Da iawn chi - synnwyr cyffredin o'r diwedd. Ond mae'n rhaid ymladd i gael synnwyr cyffredin weithiau!