Tuesday, 3 April 2012

Mwy na geiriau

"Mwy na geiriau", yw dogfen ymgynghorol fframwaith strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau Cymraeg mewn iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol.
Pwrpas yr ymgynghoriad i'w i dderbyn sylwadau ar y fframwaith ddrafft gyda'r prif nod o:
"...ddarparu gwasanaeth fydd yn bodloni anghenion siaradwyr Cymraeg a’u teuluoedd neu eu gofalwyr. Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn gallu derbyn gwasanaethau yn eu hiaith eu hunain drwy gydol y broses ofal."
Diolch i Alun Lenny am dynnu ein sylw at yr ymgynghoriad yma yn ei erthygl yn Barn.

Fel mae rhywyn sydd wedi bod mewn ysbyty ac yn disgwyl gwasanaeth yn gwybod, mae gwasanaethau Cymraeg mewn ysbytai ar draws Cymru yn gwbwl annigonol ac annerbyniol ac mae'r sefyllfa mewn cartrefi gofal ac ymysg gofalwyr sydd yn ymweld a phobol yn eu cartrefi, os rywbeth yn waeth.

Mae Cyngor Sir Wrecsam wedi allanoli bron i 80% o ofalwyr i'r sector breifet a mae bron i bob un Cartref Gofal yn y sir mewn dwylo preifat. Tybed faint o gytundebau hefo'r sector breifat sydd yn cynnwys cymal ynglyn gallu staff i siarad Cymraeg?.  Mae hwn yn gwestiwn y dylsem ei ofyn i bob awdurdod lleol yng Nghymru, fe fydd y canlyniadau yn rai diddorol.

Mae'n bwysig fod fod yna ymateb cryf dros yr iaith i'r ymgynghoriad yma neu gwaethygu neith y sefyllfa.No comments: