Monday, 14 May 2012

Addysg Gymraeg.

Braf iawn oedd clywed gan y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews ei fod wedi  cymeradwyo y cynnig  i sefydlu Ysgol Gymraeg newydd yng Ngwersyllt. Dim ond un rhwystr sydd ar ol 'rwan sef y cais cynllunio llawn ar y 11ed o Fehefin 2012, a gobeithio na fydd hwnnw yn fawr o rwystr gan fod yr egwyddor o Ysgol Gymraeg ar y safle yma wedi sefydlu gyda'r caniatad cynllunio amlinellol. Siawns na fydd yr ysgol newydd yn agor ei drysau ym mis Medi 2013.

1 comment:

Cog o Bowys said...

Da iawn. Dyfal donc. Ymlaen i'r ysgol 'nesa