Saturday, 12 May 2012

Yr Arglwydd Raglaw a'r Iaith Gymraeg.

Derbynies wahoddiad rai wythnosau yn ôl i Gadeirlan Llanelwy i ddathlu jiwbilî'r Frenhines yng nghwmni Arglwydd Raglaw Clwyd Trevor Jones. Gwahoddiad uniaith Saesneg yn unig oedd o ac mi gwynais yn syth i'r Arglwydd Raglaw ei hun (ddim ymateb) ac i Gyngor Sir y Fflint gam maen nhw sydd yn darparu cefnogaeth weinyddol i'r Arglwydd Raglaw. Ymateb Cyngor Sir y Fflint oedd  bod ddim angen iddynt ddarparu gweinyddiaeth yr Arglwydd Raglaw yn Gymraeg gan nad oedd yn rhan o waith y Cyngor ac felly doedd Deddf yr Iaith neu'r Mesur (pryn bynnag) ddim yn berthnasol.

Gan fy mod yn anhapus ag ymateb y Cyngor Sir, cwynais i'r Comisiynydd Iaith ac mae'r Comisiynydd wedi gofyn am farn gyfreithiol os oes angen i Gynghorau Sir sydd yn darparu gwasanaeth gweinyddol i'r Arglwydd Raglaw (ac Uchel Siryf mae'n debyg) gydymffurfio a Chynllun Iaith Cyngor Sir y Fflint.

Gawn ni weld faint o ddannedd sydd gan y Comisiynydd yn fuan!

1 comment:

Anonymous said...

Da iawn chi, mae agwedd yr Arglwydd yn sarhaus at y Gymraeg.