Tuesday, 14 August 2012

Torri'r Dywarchen - Ysgol Gymraeg Gwersyllt.






Gwinllan a roddwyd i'm gofal yw Cymru fy ngwlad,
i'w thraddodi i'm plant, ac i blant fy mhlant,
yn dreftadaeth dragwyddol.
Ac wele'r moch yn rhuthro arni, i'w baeddu.
Minnau yn awr, galwaf ar fy nghyfeillion,
y cyffredin a'r ysgolhaig.
Deuwch ataf i'r adwy: sefwch gyda mi yn y bwlch,
fel y cedwir i'r oesoedd a ddel y glendid a fu.
Gweler hefyd adroddiad gan Wrexham dot com

4 comments:

lionel said...

hilarious! da iawn ti! Gobeithio bydd hwn yn y papur. Pob lwc i'r Ysgol Newydd, ond un o nifer i ddod dwi'n gobeithio!

marc jones said...

Da iawn - a lluniau hyfryd. Mae'n amlwg fod agoriad y werin wedi ypsetio ambell i berson sy'n sgwennu'n ddi-enw yn y Leader. Bechod!

Anonymous said...

Ardderchog

Plaid Gwersyllt said...

Er bod nhw yn sgwennu yn ddi-enw mae pawb yn gwybod mae stooges Llafur ydy'n nhw!