Thursday, 9 August 2012

Ysgol Gymraeg Gwersyllt

Falch iawn o weld y gwaith wedi cychwyn ar adeiladu ysgol Gymraeg newydd yn Gwersyllt, hyn yn union flwyddyn ar ol Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a thair blynedd ers pan grybwyll y syniad gynta yn Eisteddfod y Bala. Ffrwyth tair blynedd o waith caled wedi ei wireddu. Edrych ymlaen 'rwan i'w hagoriad ym mis Medi 2013.
Diolch i'r cannoedd o fobol ddaru ddatgan eu cefnogaeth.

No comments: