Monday, 10 December 2012

Ymunwch â'r chwyldro cydweithredol


Mae menter gydweithredol Saith Seren Wrecsam ar drothwy cyfnod cyffrous arall wrth i’r gwaith adeiladu fyny grisiau ddod i ben.
 Er mwyn talu am y gwaith, mae’r fenter yn cynnig cyfle i bobl ddod yn aelodau drwy fuddsoddi rhwng £100 ac £20,000 mewn cyfranddaliadau yn y fenter. Mae Saith Seren wedi agor fel tafarn a bwyty ers 11 mis ac ar fin ehangu fyny grisiau er mwyn cynnig swyddfeydd i fudiadau sy’n hyrwyddo ac yn dysgu’r Gymraeg, dosbarthiadau i ddysgwyr Cymraeg a stafelloedd gyfarfod i’r gymuned gyfan.
Mae’r gefnogaeth gan y gymuned leol ac o bob rhan o Gymru wedi bod yn hanfodol hyd yma.
 Dydan ni heb dderbyn yr un geiniog o arian cyhoeddus i’r fenter ac felly mae pob llwyddiant yn ddibynnol ar haelioni ein aelodau. Mawr yw ein diolch i’r rhai a fentrodd ar y cychwyn cyntaf a gobeithiwn y gallwn ddenu’r un faint o ddiddordeb a buddsoddiad gyda’r ail gynnig yma.
Dyma’ch cyfle chi i fentro er mwyn gwneud rhywbeth ymarferol i normaleiddio’r iaith Gymraeg mewn tre’ prin 10 milltir o’r ffin ond sydd â 1,000 o oedolion yn dysgu’r iaith mewn amryw ddosbarthiadau ac ysgol Gymraeg newydd Gwersyllt yn agor fis Medi nesaf oherwydd y galw cynnyddol am addysg ddwyieithog.
 Gallwch brynu’r cyfranddaliadau fel anrheg Nadolig hyd yn oed!
Os ydych chi am fod yn aelod o’r fenter unigryw yma, ewch i www.saithseren.org.uk neu cysylltwch a 7seren@gmail.com er mwyn cael y ffurflen angenrheidiol. Neu gallwch ffonio 07747 792 441 neu ysgrifennu at Saith Seren, 18 Stryt Gaer, Wrecsam, LL13 8BG.

No comments: