Friday, 12 July 2013

Ceidwadwyr yn colli sedd yn is-etholiad Caerhun, Conwy.

Cynhaliwyd is-etholiad yn ward Caerhun, Cyngor Sir Conwy, neithiwr, lle cipiodd cyn Gynghorydd Annibynnol a chyn Arweinnydd  Cyngor Sir Conwy, Goronwy Owen Edwards y sedd yn ôl oddi ar y Ceidwadwyr. Roedd Goronwy wedi colli y sedd o 6 pleidlais i'r Ceidwadwyr ym mis Mai 2012.

Y canlyniad yn llawn oedd:

Neil Bradshaw (Ceidwadwyr).   170 (22%) - 18%

Goronwy Edwards (Ann).        321 (42%) +2%

Pered Morris (Plaid Cymru).      162  (21%)  +2%

Sian Peake-Jones (Llafur).          109 (14%) +14%

Y stori fawr ydy cwymp anferth ym mhleidlais y Ceidwadwyr a dydy'r cynnydd yn y bleidlais Lafur ddim yn arwyddocaol am ei bod heb sefyll yn 2012.

Y cwestiwn rwan ydy, a wneith Goronwy ymuno a chlymblaid Plaid Cymru sydd yn arwain yng Nghonwy neu aros ar ben ei hyn neu ymuno ar wrthblaid Doriaidd? Amser a ddengys.


2 comments:

Anonymous said...

Nid wyf yn siŵr fod y Ceidwadwyr wedi colli. Roedd Goronwy Edwards yn gynghorydd Ceidwadol dros nifer o flynyddoedd. Fis Tachwedd diwethaf ceisio i ddod yn ymgeisydd y Ceidwadwyr mewn is-etholiad yn Neganwy, ond safodd yn y diwedd fel ymgeisydd annibynnol. Ef oedd yr ymgeisydd Ceidwadol Caernarfon yn Etholiad y Cynulliad yn 2003, wrtyh gwrs. Felly, Ceidwadwr annibynnol sy wedi ennill y sedd.

Plaid Gwersyllt said...

Mae'r sefyllfa yn union run fath a Mai 2012 ar wahan i'r ymgeisydd Llafur. Felly mae hi'n bosib cymharu y ddwy. Roedd Goronwy yn Dori yn 2012 a rwan.