Wednesday, 3 July 2013

Problem pwy?

Yr un un hen stori yn codi ei phen eto heno yn y South Wales Evening Post gyda rhyw Lafurwr bach di-nod yn cwyno ei fyd na ddylai Cyngor Nedd Port Talbot 'wastraffu' arian ar gyfieithu ar y pryd yng nghyfarfodydd y Cyngor gan fod pawb yn gallu siarad Saesneg. 

Dwi wedi deud o'r blaen ac mi ddeuda i eto - ddim problem Beca Lewis a Chynghorwyr eraill sydd am siarad Cymraeg ydy costau cyfieithu, dydyn nhw ddim angen cyfieithu, maen nhw'n dallt Cymraeg. 

Y bobol sydd angen 'gwasanaeth cyfieithu' ydy'r rheini fel y Llafurwr, Mark James sydd ddim am ddysgu'r iaith. Os mae 'na gostau i gyfieithu, problem pobol fel Mark James ydy hi a ddim problem ni, siaradwyr Cymraeg. 

Mae angen gofyn i bawb sydd yn cwyno am gostau gyfieithu, "Problem pwy yw hi?"

No comments: