Thursday, 18 July 2013

S4C a TG4 yn yr un cwch!

Blog diddorol dros ben gan Séamas Ó Sionnaigh ynglyn a methiant Llywodraeth Iwerddon i ariannu TG4, sef teledu Gwyddelig yn ddigonnol. Mae'n sefyllfa digon tebyg yng Nghymru gyda S4C a'r toriadau a cholli nifer o wylwyr. Hwyrach fod angen rywyn di-flewyn ar dafod fel Séamas i ddadlau yr achos. Nid drwg o beth fasa cyfiethu blog Séamas ar gyfer rhifyn nesa o Barn neu Golwg!

No comments: