Tuesday, 19 November 2013

Gwariant ar yr Iaith Gymraeg.

Siomedig iawn oedd clywed fod Llywodraeth Cymru am dorri ei cyllideb ar hyrwyddo'r iaith Gymraeg; hyd yn oed cyn y toriadau doedd y gyllideb ddim yn ddigonol o bell ffordd.

Sylweddolais heno wrth wrando ar ddarlith Meirion Prys Jones sef Prif Weithredwr, Network to Promote Language Diversity (NPLD), yn Gwersyllt, faint mor fregus ydy'r iaith heb adnoddau digonol.

Cymharwyd Cymru a Gwlad y Basg, lle mae y llywodraeth Basgaidd yn buddsoddi rhwng 150 a 180 miliwn Ewro y flwyddyn yn hybu yr iaith. Canlyniad hynny yw fod y boblogaeth sydd yn siarad yr iaith yn cynyddu 5% bob 10 mlynedd.

Yng Nghymru mae y Llywodraeth yn buddsoddi tua £25 miliwn yn hyrwyddo yr iaith a chanlyniad hynny yw fod y nifer siaradwyr Cymraeg yn dirywio 2% mewn 10 mlynedd.

Cynydd yn gyllideb y Gymraeg sydd ei angen a ddim toriadau.

Diolch i Meirion am dynnu ein sylw at yr ystadegyn gwarthus yna; a cofiwch yrru ebost i'ch Aelod Cynulliad drwy fynd i wefan Cymdeithas Yr Iaith i brotestio y toriad yma i gyllideb y Gymraeg.

No comments: