Wednesday, 25 February 2015

Make St David's Day a national holiday

Amser i wneud Dydd Gŵyl Dewi yn wyliau cyhoeddus

Mae Plaid Cymru wedi lansio deiseb yn galw am wneud diwrnod Gŵyl Dewi yn wyliau cyhoeddus.

Mae 15 mlynedd wedi mynd heibio bellach ers i Aelodau Cynulliad bleidleisio o blaid gwneud Mawrth y 1af yn wyliau cyhoeddus a naw mlynedd ers i arolwg barn ddarganfod bod 87% o bobl Cymru yn cefnogi’r syniad, ond does dim wedi digwydd ers hynny.

Roedd sôn y byddai’r pŵer dros wyliau yn cael ei ddatganoli nôl yn 2014 ond fe gafodd hyn ei atal gan yr Ysgrifennydd Cymru ar y pryd.

Mae Plaid Cymru yn credu bod rhaid i’r pŵer gael ei ddatganoli cyn gynted â phosib er mwyn i’r Cynulliad gael gwneud penderfyniad ar y mater erbyn 2016.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar ddiwylliant, Bethan Jenkins:

“Mi fyddai gwneud Dydd Gŵyl Dewi yn wyliau cyhoeddus yn cyd-fynd gydag ewyllys pobl Cymru ac yn rhoi hwb i’r sector dwristiaeth.

“Rydw i’n galw ar bawb sy’n cytuno â ni ar y mater hwn i arwyddo ein deiseb er mwyn gyrru neges i San Steffan mai penderfyniad i bobl Cymru ddylai hwn fod.”

--------------------

Time to make St David's Day a public holiday

The Party of Wales has launched a petition calling for St David’s Day to be made a national holiday.

Some 15 years have passed since Assembly Members voted in favour of establishing a public holiday on March 1, and nine years since an opinion poll showed that 87% of Welsh people supported the idea, but nothing has happened since.

There was talk of devolving the power over public holidays back in 2014 but this was blocked by the Secretary of State for Wales at the time.

Plaid Cymru believes that the power should be devolved as soon as possible so that the Assembly can make a decision on the matter in time for 2016.

The Party of Wales’s culture spokesperson Bethan Jenkins said:

“Making St David’s Day a national Holiday would reflect the wishes of the Welsh people and would bring benefits to the tourism sector in Wales.


“I call on everyone who agrees with us on this matter to sign our petition in order to send a message to Westminster that this should be a decision for the Welsh people to take.”

1 comment:

Anonymous said...

There is no reason why this should not be the case. The arguments previously used of a) uniformity across the country of national holidays and b) Wales already has a weak economy so another day off would only be of detriment, simply do not wash.
Taking Germany as an example:
a) Germany has 16 states. All have a varying number of holidays
ranging from approx 9 in Berlin to 18 in Bavaria;
b)the 2 states which are the motors of the German economy: Bavaria and Baden-Württemberg, have the highest number of "national" holidays.
If we had a stronger voice in Cardiff, like the Scots do, then this would not even be an issue.