Wednesday, 10 June 2015

Chwarae teg i'r Gymraeg / Fair play for Welsh in Wrecsam

Mae galw cynnyddol am addysg Gymraeg yn Wrecsam a galwn ar y Cyngor i asesu'r galw at y dyfodol drwy gynnal arolwg tebyg i un yn 2007, pan holwyd rhieni plant dwyflwydd oedd yn y sir.

Dangosodd hwn y byddai 44% yn danfon eu plant i ysgol Gymraeg pe bai o fewn dwy filltir i'r cartref. O ganlyniad codwyd Ysgol Bro Alun yn 2012 er mwyn ateb y galw ond bellach mae hwn yn llawn.

Eleni cafodd 24 o blant eu siomi wrth geisio cael mynediad i'r meithrin a dosbarth derbyn ar gyfer mis Medi ac mae Ysgol Plas Coch, sydd efo hanner yr ysgol mewn cabanau, hefyd yn llawn.

Mae rhieni am gael cyfiawnder ac yn gofyn i chi gefnogi'r galw am gynnal arolwg tebyg i 2007 er mwyn asesu'r galw heddiw. Mae angen chwarae teg i'r Gymraeg yn Wrecsam. Arwyddwch a rhannwch y ddeiseb yma os gwelwch yn dda.


We want to see fair play for the Welsh language in Wrecsam. There is growing demand for Welsh-medium education in the county and we call on the Council to assess future demand by conducting a survey similar to that in 2007, when parents of two-year-old children in the county were questioned.

This showed that 44% of parents would send their children to a Welsh-medium school if it was within two miles of their home. As a result Ysgol Bro Alun was built to accommodate the demand but it is now already oversubscribed.

Parents of 24 pupils have been disappointed not to get entry to Bro Alun's nursery and reception class this September and neighbouring Plas Coch in Rhosddu, where half the pupils are in mobile classrooms, is also full to capacity. Many of the county's other primary schools are also full.

We believe the demand for Welsh-medium education should be met by the council. Please sign and share this petition.
No comments: