Monday, 13 July 2015

Support/Cefnogwch Thunderclap Addysg Wrecsam

Please join this Thunderclap to support campaigners for better provision of places for Welsh Medium education in Wrecsam CBC.

Cefnogwch y Thunderclap yma i alw ar CBS Wrecsam ddarparu mwy o lefydd addysg Gymraeg yn y sir.

2 comments:

Anonymous said...

Dim syniad sut mae hwn yn gweithio.

Plaid Gwersyllt said...

Sgin ti FB neu Twitter os oes dilyn y linc wedyn pwyso y bocs sydd o dan y neges a wedyn mynd a clicio ar FB neu Twitter beth bynnag sy'n berthnasol. Gobeithio fod hyn o help.