Sunday, 9 August 2015

Amaethwyr a Ffracio.

Dyma lythyr dwi wedi ei yrru i Olygydd Y Tir sef misolyn Undeb Amaethwyr Cymru ar y mater o ffracio ar ei tir:

Annwyl Olygydd,

Hoffwn ddiolch i staff yr Undeb am y croeso a gefais ar eich stondin yn y Steddfod a parodrwydd y staff i drafod pwnc llosg iawn oedd gen i sef safbwynt yr undebau amaethyddol ar 'ffracio'. Mae pob ymdrech i gael safbwynt polisi gan UAC ar 'ffracio' wedi dod i fyny gyda distawrwydd llethol o'ch cyfeiriad. Mae nifer fawr ohonom, ymgyrchwyr amgylcheddol yn gefnogol iawn i'ch ymgyrch dros brisiau têg a hyrwyddo cynnyrch lleol Cymreig OND mae angen i amaethwyr ddangos cefnogaeth i amrywiaeth sydd ddim yn difrodi y gadwyn fwyd os ydynt am gynyddu y gefnogaeth at ei hachos.

Mae digon o dystiolaeth o draws y byd fod 'ffracio' yn gwenwyno y dŵr a drwy hyny achosi dinistr enfawr i'r diwydiant. Pwy sydd yn mynd i brynu llaeth os mae o wedi ei lygru gan fethane?

Mae y cyhoedd yn ymddiried yn amaethwyr Cymru i amddiffyn tirwedd ein gwlad ar gadwyn fwyd; a mae cyfrifoldeb fawr arnoch i wneud hyny drwy ddatgan yn gyhoeddus eich gwrthwynebiad i ffracio.

Yn gywir,

Cynghorydd Arfon Jones.


Siawns na neith y llythyr sbarduno aelodau i ddod a chynnig o flaen cyfarfod blynyddol yr undeb i ddatgan safbwynt polisi fod yr undeb yn erbyn ffracio neu nwy anghonfesiynol i roi yr enw cywir arno.

No comments: