Sunday, 20 February 2011

Y diweddara o Etholiad Iwerddon.

Pump diwrnod i fynd tan etholiad Iwerddon a dyma be mae'r arolwg barn diweddara gan Sunday Independent/Millward Brown yn ei ddatgan:

Fine Gael: 37%(-1%)
Llafur: 20%(-3%)
Fianna Fáil: 16%(+4%)
Sinn Féin: 12%(+2)
Y Blaid Werdd: 1%(dim newid)
Annibynnol: 14%(-2%)

Er cymaint mae Fine Gael a Llafur yn lladd ar ei gilydd y tebygrwydd ydy y bydd y ddwy blaid yma yn ffurfio clymblaid ar ol dydd Gwener nesa. Y cwestiwn mawr ydy, faint o grasfa geith Fianna Fáil a faint o seddau gawn nhw yn y Dáil Éireann newydd. Mae hi'n edrych yn debyg fel fydd y Gwyrddion fel partner FF yn y glymblaid ddiweddara hefyd yn mynd i gael crasfa yn ennill dim ond un neu ddau y cant o'r bleidlais ac yn debyg o golli pob sedd ond un. Ar hyn o bryd mae hi'n edrych fel fydd ymgeiswyr annibynnol yn ennill cymaint a 15 i 18 o seddau ond dydy hi ddim yn edrych fel y byddent yn dal y balans fel sydd wedi digwydd yn y gorffennol.

No comments: